جزئیات اتهامات مهدی هاشمی دراستات‌اویل

جزئیات اتهامات مهدی هاشمی دراستات‌اویل
فردا
فردا - ۲۵ بهمن ۱۳۹۳گروه سیاسی فردا

: احمد توکلی نماینده مردم تهران در نامه ای به نمایندگان مجلس جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات اویل را تشریح کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام
پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ(استات اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ  ۱۹/۱۱/۱۳۹۳منتشر ساخت که بعدا در رسانه های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم میکنم.
احمد توکلی
نماینده مجلس شورای اسلامی

آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبرنیست؟
الف) در این مقاله نویسنده که مشاور فرهنگی جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی  است و علی القاعده با مشورت متهم  و وکیل وی به دفاع از متهم و خاندانش پرداخته، با ذکر احکام دادگاه های آمریکا ، نروژ و سوئیس اصرار بر این دارد که بنده یعنی احمد توکلی به عمد آن احکام را که حاکی از برائت آقای مهدی هاشمی است، نادیده گرفته ام. و به همین استناد از من خواسته است عذرخواهی کنم. صرف نظر از صحت این استنادها، همین که حامیان متهم این گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق میدانند، خوب است و ما آن را به فال نیک میگیریم زیرا دیگر نمیگویند که "این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست". بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذیربط است.
ب) حال که ملاک مشترک پیدا شده است، دعاوی مدافع متهم را نقل و نقد میکنم:
۱.

"«مهم‌تراینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات‌اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است""آیا احمد توکلی گزارش نهایی پرونده را که توسط منتخب بازپرس محترم درباره احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورخه ١٠/٩/١٣٩١[November 30, 2012] صادر شده، ندیده یا اگر دیده با وجود اطلاع، چنین قضاوت نابجایی کرده است"
۲. «مهم‌تراینکه هاشمی هیچ منافعی اعم از روا و ناروا و مستقیم یا غیرمستقیم یا پیشنهاد آن را از استات‌اویل یا مدیران آن تحصیل نکرده است. با این اوصاف نه مقررات ماده ١٢٨ و نه مقررات بندهای الف، ب و ج ماده ٢٧٦ قانون جزای نروژ یا مقررات جزایی دیگر در مورد مهدی هاشمی مصداق نداشته و هیچ‌گونه اتهامی متوجه او نیست.»
۳. "دادگاه منهتن آمریکا باتوجه به گزارش بورس آمریکا و اتهامات وارده بر استات‌اویل به موضوع رسیدگی می‌کند و پس از بررسی درنهایت این دادگاه در حکم تاریخ ٢٩/٨/١٣٨٨ [November 20, ۲۰۰۹ ] خود، شرکت استات‌اویل را از اتهام پرداخت رشوه و هرگونه فساد تبرئه می‌‌‌کند"
۴. "دادگاه نروژ: براساس تحقیقات انجام شده از سوی پلیس نروژ (okokrim) در حکم صادره به تاریخ ٩/٤/١٣٨٢ [June 30, 2003] مدیران استات‌اویل را از اتهام رشوه و فساد تبرئه و تنها یکی از مدیران را به دلیل صرفا پیشنهاد بر‌ای اعمال نفوذ به مجازات مالی محکوم می‌‌کند.

همچنین دادگاه نروژ عباس یزدان‌پناه‌یزدی و مدیرعامل استات‌اویل را از اتهامات وارد تبرئه و در حکم خود تصریح می‌کند که در ایران هیچ‌گونه اعمال‌نفوذی صورت نگرفته است و تخلف مدیر مربوط در استات‌اویل در حد پیشنهاد بوده است"
۵. "دادگاه فدرال جزایی سویس در حکم نهایی خود در تاریخ ٩/٩/١٣٨٤  [November 30, 2005]  عباس یزدان‌پناه را از اتهام پولشویی تبرئه و دستور می‌دهد پول‌های توقیف‌شده به وی بازگردانده شود. این دادگاه به دلیل ایراد اتهام بی‌اساس به نامبرده مبلغ ٢٠٠٠ chg خسارت پرداخت می‌کند!"
مشاور فرهنگی جناب آقای رفسنجانی و مدافع آقای مهدی هاشمی در پایان نتیجه میگیرد:
" جناب توکلی! وقتی از گزارش‌های دستگاه‌های رسمی کشور و احکام دادگاه‌های  کشورهای خارجی معلوم می‌شود مهدی هاشمی پولی از استات‌اویل نگرفته است، چگونه برخی اظهارات مقامات غیررسمی خارجی مستند نطق شما در مجلس می‌شود؟"
با فرض صحت استنادات مذکور، نشان می دهم که این ها گزارش نهایی نیست و در برخی موارد نیز برداشت از متن اصلی سند نادرست است. در این باره نکات و اسناد زیر قابل توجه اند:
نخست – ادعای تبرئه مدیران استات اویل و اعلام این که در ایران هیچگونه اعمال نفوذی نشده است، نظرات مشاور حقوقی استات اویل است که برای تحقیق داخلی به کار گماشته شده بود و نتیجه بررسی اش در نیمه ژوئن ۲۰۰۴ منتشر شد و در منبع زیر آمده است:منابع خبر