جزئیات دخل و خرج نمایندگان مجلس

آفتاب - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱

آفتاب: محمدباقر شریعتی درباره میزان حقوق و مزایای نمایندگان مجلس گفت: حقوق ماهانه‌ای که برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده است، مبلغ دو و نیم میلیون تومان است.

وی افزود: مبلغ یک میلیون تومان هم بابت هزینه‌های دفا‌تر برای نمایندگان در نظر گرفته شده است و با این حساب کل دریافتی که به صورت ماهیانه به نمایندگان مجلس پرداخت می‌شود، مبلغ سه و نیم میلیون تومان است.

شریعتی ادامه داد: هیچ گونه مبلغ دیگری به عنوان اضافه کاری و... برای نماینده‌ها پرداخت نمی‌شود و کل دریافت ماهیانه همین مقدار است.

به گزارش زندگی،وی همچنین درباره تسهیلات اعطایی مجلس برای اتومبیل و مسکن نمایندگان گفت: هیات رئیسه اعلام کرده است که نمایندگان می‌توانند صرفا یا ۱۴۰ میلیون تومان خانه رهن کنند، و یا اینکه با ماهی سه میلیون تومان ان را کرایه کنند.نماینده بهبهان درباره شرایط پرداخت این مبلغ پول نیز گفت: البته به هیچ وجه این مبالغ به خود نمایندگان داده نشده، بلکه عنوان شده که شما منزل را انتخاب کنید، هیات رئیسه قرار داد آن را خواهد بست

منابع خبر
جزئیات دخل و خرج نمایندگان مجلس آفتاب - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
جزئیات دخل و خرج نمایندگان مجلس تابناک - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
جزئیات دخل و خرج نمایندگان مجلس جهان نیوز - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱