جزئیات شلیک به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز

صدای آلمان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

صبح یکشنبه سرنشینان قایقی تندرو به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز شلیک کرده‌اند. اندکی پیش از آن هم دو قایق تندرو با سرنشینانی دارای لباس نظامی به یک کشتی تجاری دیگر نزدیک شده‌اند. ارتباط احتمالی دو رخداد در دست بررسی است

منابع خبر
جزئیات شلیک به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز صدای آلمان - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
ناتو: به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز شلیک شده است ندای سبز آزادی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳