جشن مردم فلسطین و لبنان+تصاویر

جشن مردم فلسطین و لبنان/تصاویر
فردا
جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳

رهبران مقاومت فلسطینی در پی برقراری آتش بس نامحدود در اظهاراتی بر پیروزی مقاومت در جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی تاکید ورزیدند.

منابع خبر
جشن مردم فلسطین و لبنان+تصاویر جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳
جشن مردم فلسطین و لبنان/تصاویر فردا - ۴ شهریور ۱۳۹۳