جعفرگنجی هوادار نهضت آزادی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

رادیو فردا - ۲۰ مهر ۱۳۹۰

جعفرگنجی از هواداران نهضت آزادی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، جعفر گنجی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی به این حبس طولانی مدت محکوم کرده است. بر پایه گزارش وبسایت میزان خبر، جعفر گنجی متهم است که از طریق تشکیل و راه اندازی گروه مطالعه تاریخ، علیه نظام  فعالیت تبلیغی کرده است. حعفر گنجی ۲۵ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و دو ماه زندانی بود. وی ۲۰ روز فرصت دارد تا علیه این حکم به دادگاه بدوی اعتراض کند.

منابع خبر