جعفر رستمی راد به دادگاه تجدیدنظر احضار شد

هرانا - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – جعفر رستمی راد، فعال ترک (آذربایجانی) طی ابلاغیه ای الکترونیکی به دادگاه تجدیدنظر احضار شد. بر اساس این احضاریه وی باید در تاریخ ۳۱ اردیبهشت . . .

نوشته جعفر رستمی راد به دادگاه تجدیدنظر احضار شد اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر