جلسات گرانی آب‌ و برق کلید خورد

جلسات گرانی آب‌وبرق در سازمان مدیریت کلید خورد
خدمت
جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۴

نتایج جلساتی که در خصوص مسیر پیش روی تعدیل قیمت‌های آب و برق از میانه تابستان تاکنون در وزارت نیرو تشکیل شده، اکنون روی میز کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.

منابع خبر
جلسات گرانی آب‌ و برق کلید خورد جهان نیوز - ۵ اسفند ۱۳۹۴