جلسه تبلیغی یک زن کذاب در شمال تهران تعطیل شد

جلسه تبليغي يك زن كذاب در شمال تهران تعطيل شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
فرهیختگان - ۶ شهریور ۱۳۹۰

تعداد بازدیدها: ۲ ایرنا نوشت: مامورین امنیتی و انتظامی جلسه زنانه خانمی را که درشهرکی در شمال تهران به تبلیغ باورهای خرافی درمیان زنان می پرداخت ،تعطیل کردند. این خانم روز شنبه و همراه با شمار زیادی زن جلسه گرفته بود که مامورین با دردست داشتن حکم قضایی وارد منزل شدند و آن خانم را بازداشت و جلسه را تعطیل کردند. این خانم مدتها بود که در محل به برگزاری این نوع جلسات که در آن صحبت از احضار روح و جن گیری و امثالهم می شد ، می پرداخت و همسایه های نیز مکررا از او به پلیس شکایت کرده بودند. منابع امنیتی استان تهران این خبر را تایید کردند اما از ارایه جزییات آن خودداری کردند.گزارش شده است که وقتی مامورین جلسه خانم کذاب را بر هم زدند، شماری از زنان حاضر در جلسه به خیابان آمده و با ادعای تعطیل کردن جلسه قرآن ! توسط مامورین ، به جوسازی پرداختند

منابع خبر
جلسه تبلیغی یک زن کذاب در شمال تهران تعطیل شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ شهریور ۱۳۹۰