جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به یکشنبه آینده موکول شد

خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۴

جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال که قرار بود فردا برگزار شود به یکشنبه آینده موکول شد

منابع خبر