جلوگیری از ثبت نام ۱۵ دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت به دلیل «عدم شرکت در جلسه حجاب»

جلوگیری از ثبت نام ۱۵ دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت به دلیل «عدم شرکت در جلسه حجاب»
پیک ایران
زنان ایران - ۲۶ مهر ۱۳۹۰

گزارش های جدید از دانشگاه علم و صنعت تهران حکایت از آن دارد که بعد از روی کار آمدن حسین صالح زاده، مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت به عنوان رییس دانشکده ی عمران دانشگاه، دانشجویان این دانشکده شاهد موجی از برخوردهای توهین آمیز از سوی وی بوده و در آخرین اقدام این مسئول نزدیک به نیروهای امنیتی، « ۱۵ دانشجوی دختر» این دانشگاه را که در «جلسه اجباری حجاب و عفاف» شرکت نکرده بودند، از ثبت نام در نیمسال تحصیلی جدید، محروم نموده است.به گزارش دانشجونیوز، با تداوم شدت گرفتن موج محدود و محروم سازی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران، اخیرا در اقدامی بی سابقه و غیر قانونی صالح زاده، مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت و رییس دانشکده ی عمران این دانشگاه، ثبت نام ۱۵ دانشجوی دختر این دانشکده را به دلیل عدم حضور در جلسه ی اجباری پیرامون موضوع حجاب که برای دانشجویان دختر برگزار کرده بود، لغو کرده و توسط مسئولین آموزش دانشکده اعلام کرده «از ثبت نام این دانشجویان در ترم آینده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد!»گفته می شود در جلسه ی هفته ی گذشته که توسط رییس دانشکده به صورت اجباری برای دانشجویان دختر برگزار شده بود، صالح زاده ضمن تهدید دانشجویان به آن ها گفته بود در صورت رعایت نکردن مصادیق عفاف و حجاب با آن ها برخورد خواهد کرد.وی این مصادیق را «پوشاندن تمام بدن غیر از قرص صورت و دست ها تا مچ» بیان کرده و افزود که اختلاط غیر علمی در دانشکده «ممنوع» می باشد.ایشان همچنین در جلسه ی مذکور اعلام کرده اند نباید دانشجویان دختر و پسر به صورت جمعی یکدیگر را با «اسم کوچک» صدا کنند و یا به «گفت و گو و خنده با صدای بلند» بپردازند.گفتنی است آقای صالح زاده بعد از انتصاب به عنوان رییس دانشکده ی عمران، برخوردهای فراقانونی خود با دانشجویان را نسبت به قبل شدت بخشیده، به طوری که در موارد متعددی که دانشجویان دختر و پسر در دانشکده ی عمران و اطراف آن مشغول صحبت کردن با هم بوده اند، کارت های دانشجویی شان را ضبط کرده و بعد از احضار آن ها به دفترش، آن ها را تهدید به اخراج از دانشگاه نموده و یا به بهانه ی بدحجابی شخصا به دانشجویان دختر تذکر داده و با برخوردی زننده آن ها را تهدید به محرومیت از تحصیل می کند!تمامی این برخوردها در حالی است که با شروع نیمسال تحصیلی جدید برخوردها با دانشجویان علم و صنعت به بهانه ی عفاف و حجاب شدت بیشتری یافته و نیروهای حراست دانشگاه در هنگام ورود دانشجویان به دانشگاه و در صحن دانشگاه با گشت زنی های مختلف و بعضا سوار بر موتور با دانشجویان به بهانه هایی مانند اختلاط دانشجویان دختر پسر، سیگار کشیدن، ظاهر دانشجویان دختر و پسر و... برخورد می کنند.مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت و رییس دانشکده ی عمرانگفته می شوداین رفتارها به حدی توهین آمیز هستند که بعضا به درگیری لفظی بین دانشجویان و مأمورین حراست انجامیده و در موارد متعددی دانشجویان به اداره ی حراست دانشگاه احضار شده و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند.دوستان: این مطلب را در سایت اجتماعی دیگر منتشر کنید

منابع خبر