جمعه گردی های اسماعیل نوری علا: چند و چون استراتژی ِ انحلال

گویا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

جمعه گردی های اسماعیل نوری علا: چند و چون استراتژی ِ انحلال »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » یکی از ایرادهای گرفته شده به نظریهء «انحلال طلبی سکولار دموکرات» (که راهکارهائی گوناگونی را، از براندازی گرفته تا فروپاشی، در بر می گیرد) آن است که «انحلال طلبان» نتوانسته اند از حد شعار یا هدف «انحلال حکومت اسلامی مسلط بر ایران» فراتر رفته و توضیح دهند که چگونه می خواهند به انحلال این حکومت دست یابند، حال آنکه دیگران، بجای سر دادن شعارهای ناممکن، راهکارهائی عملی را پیشنهاد می کنند. مقالهء حاضر چند و چون و صحت و سقم این «ایراد» را بررسی می کند.

منابع خبر