جنجال بر سر جزایر مورد مناقشه بین کره جنوبی و ژاپن

جنجال بر سر شعار ایرانی "مرگ بر آمریکا " در آمریکا
پیک ایران
یورو نیوز - ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

انتشار نسخه جدیدی از کتاب های درسی جغرافیا در ژاپن با واکنش تند ملت و دولت کره جنوبی همراه شد. ده ها کره ای، صبح دوشنبه در اعتراض به این ویرایش جدید…

منابع خبر