جنجال کت ‎و شلوار اوباما+تصاویر

جنجال کت و شلوار سفید رنگ اوباما: این لباس را از کجا پیدا کردی؟
عصر ایران
جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۳

کاربر دیگری هم در توئیتر نوشت: اوباما گفت که استراتژی معینی در برابر داعش نداریم. او باید می گفت که در برابر کت و شلواری که فردا خواهد پوشید هم استراتژی ندارد.

منابع خبر
جنجال کت ‎و شلوار اوباما+تصاویر جهان نیوز - ۸ شهریور ۱۳۹۳
جنجال کت ‎و شلوار اوباما/تصاویر آفتاب - ۸ شهریور ۱۳۹۳