جنگ با داعش در بنغازی

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

درگیری های ارتش لیبی با داعش

منابع خبر
جنگ با داعش در بنغازی خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶