جهانگیری: نباید به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کرد

جهانگیری: نباید به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کرد

عصر ایران
عصر ایران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد با کسی تسویه حساب سیاسی کند

منابع خبر