حاج آقا قرائتی: رئیس بی‌نمازها، رئیس بی‌سواد‌ها بودیم

فردا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

حجت‌الاسلام قرائتی با بیان اینکه سیاسیون دنیا روی راهپیمایی اربعین فکر می‌کنند، گفت: اربعین پشتوانه محو داعش بود؛ گاهی یک مسئله را ساده نگاه می‌کنیم، ولی نباید ساده نگاه کرد

منابع خبر