حاشیه دیدار والیبال ایران و صربستان

جهان نیوز - ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

تماشاگران پرشور ایرانی با فریاد بلند ایران-ایران ملی‌پوشان کشورمان را مقابل صربستان تشویق می‌کنند.

منابع خبر
حاشیه دیدار والیبال ایران و صربستان جهان نیوز - ۳۱ خرداد ۱۳۹۲
حاشیه دیدار والیبال ایران و صربستان۲ فوتبالی‌ترین - ۳۱ خرداد ۱۳۹۲
حاشیه دیدار والیبال ایران ـ صربستان فوتبالی‌ترین - ۳۱ خرداد ۱۳۹۲