حال نخست وزیر ایتالیا پس از عمل جراحی قلب مساعد است

او بلندپایه ترین تروریست تاریخ ایران بوده. او تنها فردی است که در کشتن دو نخست وزیر نقش داشته. او تنها فردی است که توانسته دو دبیرکل یک حزب مخالفش را پشت سرهم بکشد. در عرصه بین المللی هم او تنها کسی است که در چندین دادگاه بین المللی حکم بازداشت و محکومیتش صادر شده و ۲۰ سال پایان عمر را در حسرت یک سفر اروپا و جهان آزاد گذراند
اخبار روز
یورو نیوز - ۲۲ دی ۱۳۹۵

پائولو جنتیلونی، نخست وزیر جدید ایتالیا پس از بازگشت از پاریس دچار مشکل قلبی شد و بلافاصله برای عمل جراحی اورژانس، به اتاق عمل اعزام شد

منابع خبر