حال نفت خوب نیست؛ آن را به دست مدیری با رزومه موفق بسپاریم

حال نفت خوب نیست؛ آن را به دست مدیری با رزومه موفق بسپاریم
عصر ایران
عصر ایران - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت فرایند بررسی و تأیید کابینه پیشنهادی دولت یازدهم اظهار داشت: در برهه فعلی بیش از همه چیز آنچه که برای مجلس و نمایندگان مردم مهم و حائز اهمیت است، واگذاری امور اجرایی کشور به اهل است.

منصور آرامی در گفت و گو با پول نیوز ادامه داد: با اشاره به نشست های کارشناسی با برخی وزرای پیشنهادی کابینه از جمله زنگنه، گفت: بیژن نامدار زنگنه که سابقه دیرینه در پست های کلیدی و اول مدیریت اجرایی کشور دارد یکی از نیروهای اصلح برای پست حساس وزارت نفت است چرا که امروز در این حوزه به رغم تلاش های صورت گرفته هنوز با مشکلات عدیده بخصوص برداشت به هنگام از میادین مشترک نفت و گاز و بحث خام فروشی منابع مواجه هستیم.  

وی شناخت وتخصص زنگنه در جذب منابع خارجی و جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه میادین انرژی کشور را به فال نیک گرفت و تأکید کرد: رزومه موفق زنگنه در مدیریت بر بخش نفتی کشور نکته حائز تأملی است که بر تمام آنچه که برخی نمایندگان با طرح مسائل سیاسی سعی در تخریب وجهه آنها دارد، خط بطلان می کشد و واگذاری کلید وزارت نفت به دستان با کفایت وی را یک الزام تلقی می شود.

عضو کمسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت یازدهم دولت اعتدال و اهتمام در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است و امیدوارم نمایندگان مجلس در وفاق با هم در پیشبرد این هدف کمک حال و همراه دولت در تحقق آرمان های انقلاب باشند.

وی تأکید کرد: با عنایت به جو مساعد مجلس در رابطه با شخصیت، وجاهت و تخصص و سوابق اجرایی و علمیاتی مهندس زنگنه مطمئن هستم وی به عنوان وزیر نفت کابینه یازدهم از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت.

منابع خبر