حال و هوای کربلا در اربعین حسینی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ آبان ۱۳۹۶منابع خبر
حال و هوای کربلا در اربعین حسینی خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ آبان ۱۳۹۶