حذف پالم از تمام لبنیات تولیدی در کشور

فردا - ۸ مرداد ۱۳۹۵

خبرگزاری میزان: رسول دیناروند گفت: روغن پالم به طور کلی از تمام انواع لبنیات در کشور حذف و استفاده از این روغن در لبنیات ممنوع شده است.

وی افزود: هیچ پروانه تولید فرآورده های لبنی در کشور وجود ندارد که مجوز استفاده از روغن پالم داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به موارد مجاز استفاده از پالم اظهارکرد: استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی در چند مورد مجاز است که شامل تولید روغن های سرخ کردنی، تولید مینارین(خامه قنادی) و مارگارین(کره گیاهی) و نیز تولید برخی بستنی هاست.

منابع خبر
پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد تابناک - ۸ مرداد ۱۳۹۵