حذف یک برنامه از شبکه نسیم با دستور رئیس صداو سیما

فردا - ۷ روز قبل

عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما دستور حذف یکی از برنامه‌های در دست تولید شبکه نسیم را صادر کرده است

منابع خبر