حرم مطهر رضوی در شب میلاد امام رضا (ع)

نقاره‌‌خانه حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
تابناک
الف - ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

منابع خبر