حریری طرفداران خود را به آشوب فرا خواند

حريري طرفداران خود را به آشوب فرا خواند
خبرگزاری فارس
خبر آنلاین - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹

بین الملل > خاورمیانه  - فارس: نخست‌وزیر سابق لبنان با پیگیری دیکته‌های غرب در لبنان، طرفداران خود را به آشوب و تظاهرات خیابانی دعوت کرد. به گزارش پایگاه خبری الجزیره، سعد حریری نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان از هواداران خود برای ایجاد آشوب و تظاهرات خیابانی در بیروت دعوت کرد و از آنها خواست تا محور اصلی خواسته‌های آنها "رد سلاح " باشد. وی که هدف اصلی سخنان خود را حمله به سلاح مقاومت اختصاص داده بود، در عین حال از نام بردن مستقیم عنوان مقاومت خودداری کرد. حریری که پس از انتخاب "نجیب میقاتی " به عنوان مأمور تشکیل کابینه به صفوف مخالفان دولت پیوسته و شرکت در دولت وی را رد کرده است، در اظهاراتی بدون اشاره به حضور اکثریت پارلمانی در کنار میقاتی مدعی شد که اکثریت مطلق مردم لبنان آنهایی هستند که اهمیت ایستادگی در مقابل غلبه سلاح بر حیات سیاسی و قانونی لبنان را می‌دانند. جریان ۱۴مارس که از روند دموکراتیک انتخاب میقاتی به عنوان نخست‌وزیر آینده لبنان ناراضی است و می خواهد تنها حریری را به عنوان نخست‌وزیر این کشور ببیند، با تسلیم شدن در برابر دیکته‌های غرب سعی دارد تا بار دیگر موضوع سلاح مقاومت که در بیانیه وزارتی دولت حریری نیز بر حقانیت آن تاکید شده است، زیر سوال ببرد.

"بین الملل > خاورمیانه  - فارس: نخست‌وزیر سابق لبنان با پیگیری دیکته‌های غرب در لبنان، طرفداران خود را به آشوب و تظاهرات خیابانی دعوت کرد"حریری که پروژه غربی کشیدن اعتراضات و ناامنی‌های مدنی به لبنان را دنبال می‌کند، با اعلام روز تظاهرات فردا که در سال‌های گذشته در چنین تاریخی بی‌سابقه بوده است،‌می‌خواهد با ایجاد آشوب و ناامنی در لبنان مانع از روند تشکیل دولت از سوی میقاتی شود. نخست‌وزیر پیشبرد امور لبنان بدون اشاره به تجربه جنگ ۳۳ روزه مدعی شد که ارتش در جنوب لبنان مستقر است و این ارتش است که در برابر تجاوز دشمن اسرائیل می‌ایستد، وی گفت که سلاح مقاومت نیز باید تحت اختیار ارتش در آید.۱۶۱۴۶

منابع خبر
حریری طرفداران خود را به آشوب فرا خواند خبر آنلاین - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
حریری طرفداران خود را به آشوب فرا خواند خبرگزاری فارس - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹