حزب الله شرکت در سرکوب ناآرامی های تهران را تکذیب کرد

حزب الله حضور نیروهایش در ناآرامی ها را رد کرد
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۳ مرداد ۱۳۸۸

دفتر حزب الله لبنان در تهران، روز شنبه ( امروز) با انتشار بیانیه ای، حضور نیروهایش را در سرکوب ناآرامی های تهران تکذیب کرد.در جریان حوادث اخیر ایران، شایع شد که برخی از افرادی که با معترضیین برخورد می کنند به زبان عربی سخن می گویند و احتمالا از اعضای حزب الله لبنان یا حماس هستند.به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیانیه دفتر حزب الله لبنان در تهران این شایعات را« عاری از صحت » توصیف کرده و انتشار آن را به « استکبار جهانی » نسبت داده است با هدف ایجاد فتنه و تفرقه میان یک جبهه واحد

منابع خبر