حسین دهباشی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد/ سند

هرانا - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

خبرگزاری هرانا – حسین دهباشی، تاریخ‌پژوه و مستندساز روز جاری به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران احضار شده است. در این احضاریه از وی خواسته . . .

نوشته حسین دهباشی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد/ سند اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر