حضور سعید مرتضوی در دادسرا

عکس/ حضور سعید مرتضوی در دادسرا : مرتضوی هنوز 3 محافظ دارد!

پیک ایران
تابناک - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
منابع خبر
حضور سعید مرتضوی در دادسرا (عکس) عصر ایران - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
حضور سعید مرتضوی در دادسرا تابناک - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴