حضور مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت

پیک ایران - ۳ آذر ۱۳۹۳


سعید مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت حضور یافت.

به گزارش ایرنا، سعید مرتضوی در خصوص پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی روز دوشنبه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حاضر شد.

مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار در این پرونده به عنوان شاکی حضور دارند.

سه وکیل یاد شده، گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور از سعید مرتضوی درخصوص ریاست در سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده بودند که امروز او برای انجام تحقیقات مقدماتی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت.

منابع خبر