حضور مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه در نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه جدیدترین مجموعه کتاب‌ها و قوانین حقوقی همراه با نظریه‌های مشورتی را به عنوان مرجع حقوقی کشور در یازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی عرضه می‌کند

منابع خبر