حضور مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان

خبرگزاری میزان - ۱۴ آذر ۱۳۹۶

مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه جدیدترین مجموعه کتاب‌ها و قوانین حقوقی همراه با نظریه‌های مشورتی را به عنوان مرجع حقوقی کشور در سیزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان عرضه می‌کند

منابع خبر