حضور گروگان آلمانی در جدیدترین فیلم داعش

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
حضور گروگان آلمانی در جدیدترین فیلم داعش باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵