حضور ۶۹۰ فرانسوی مسلح در سوریه و عراق

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

دادستان کل فرانسه گفت : دستگاه‌های اطلاعاتی ما تخمین می‌زند ۶۹۰ فرانسوی از جمله ۲۹۵ زن در سوریه و عراق حضور دارند و در کنار عناصر مسلح می‌جنگند

منابع خبر
حضور ۶۹۰ فرانسوی مسلح در سوریه و عراق خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶