حماس سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
حماس سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶