حمایت نمایندگان کشورهای مختلف از برجام در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر