حمله جنگنده های صهیونیستی به غزه

ارتش صهیونیستی به شمال غزه حمله کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی
جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

جنگنده های صهیونیستی پایگاه های نظامی "فلسطین" و "عسقلان" را در شمال باریکه غزه موشک باران کرد.

منابع خبر
حمله جنگنده های صهیونیستی به غزه جهان نیوز - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
ارتش صهیونیستی به شمال غزه حمله کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷