حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب

خبرگزاری فارس - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

تروریست‌های حاضر در شهر حلب سوریه، ساختمان کنسولگری روسیه در این شهر را با خمپاره هدف قرار دادند

منابع خبر
حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب خبرگزاری فارس - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵