حمید درخشان گزینه اصلی حضور در پرسپولیس

خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱

 حمید درخشان پس از استعفای عاشوری به عنوان گزینه اصلی دستیاری مانوئل ژوزه مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن عاشوری دستیار مانوئل ژوزه امروز اعلام کرد به دلیل مشکلات شخصی از مربیگری پرسپولیس کناره ‌گیری کرد. از همین رو قرار است جلسه‌ای بین کمیته فنی باشگاه پرسپولیس، رویانیان و جعفر کاشانی مشاور مدیرعامل برگزار شود و در نهایت یک دستیار ایرانی در کنار ژوزه قرار گیرد.

گفته می‌شود حمید درخشان از بیشترین شانس برای حضور در کادرفنی برخوردار است و اگر اتفاقی رخ ندهد به زودی در کنار ژوزه کارش را آغاز می‌کند. در این بین شانس افشین پیروانی برای دستیاری از درخشان کمتر است

منابع خبر
حمید درخشان گزینه اصلی تابناک - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
حمید درخشان گزینه اصلی حضور در پرسپولیس خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
حمید درخشان گزینه اصلی حضور در پرسپولیس فوتبالی‌ترین - ۱۶ مرداد ۱۳۹۱