حکم آیت الله شاهرودی برای ملک زاده

'محمدشریف ملك زاده' مشاور آیت الله شاهرودی در امور اجرایی شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
فردا - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

ایرنا: هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی است.

شاهرودی پیش از این به مدت هشت سال ریاست قوه قضائیه ایران را برعهده داشت.

ملک‌زاده هم اکنون با حکم احمدی‌نژاد، مشاور رئیس جمهوری است.

ملک‌زاده در کارنامه اجرایی خود سمت‌هایی مانند دبیر شورای عالی ایرانیان و معاون وزیر امورخارجه را دارد

منابع خبر
"ملک زاده" مشاور آیت الله شاهرودی شد عصر ایران - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
'ملک زاده' مشاور آیت الله شاهرودی شد تابناک - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
'محمدشریف ملک زاده' مشاور آیت الله شاهرودی در امور اجرایی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱