حیاط کافه نادری جدا می شود؟

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

خبرهای منتشر شده حکایت از قصد مالک دولتی هتل نادری برای جداسازی حیاط این بنا با دیوار کشی دارد

منابع خبر
حیاط کافه نادری جدا می شود؟ خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶