حیوانات در حال انقراض

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

در گوشه و کنار دنیا حیوانات زیادی وجود دارند که به دلیل دخالت‌های انسانی و تخریب شرایط زیستی در خطر انقراض قرار دارند

منابع خبر
حیوانات در حال انقراض خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸