خارج از ساعت فیزیولوژیک بدن غذا نخورید

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

نتیجه یک بررسی نشان داده، غذا خوردن خارج از ساعت معمولی که بدن به آن عادت کرده است می‌تواند عواقب منفی زیادی در پی داشته باشد و منجر به بروز حمله قلبی و دیابت شود

منابع خبر