خانم فریبا از دانمارک...!

جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

اربعین داستان عجیبی است با محوریت حسین بن علی(ع) که شعار 《انَّ حُبّ الحسین یَجمَعُنا!》 می‌تواند آن‌را گویا کند.

منابع خبر
خانم فریبا از دانمارک...! جهان نیوز - ۱۹ آبان ۱۳۹۶