خاوری تا پایان سال محاکمه می شود

فردا - ۱۶ آذر ۱۳۹۲

مهر: ناصر سراج با حضور در غرفه قوه قضائیه در نمایشگاه بین المللی الکامپ در جمع خبرنگاران در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی در دادسراست و باید سوالات مربوط به این پرونده از دادسرا پیگیری شود. وقتی به دادگاه آمد ما پیگیری می کنیم.

وی در مورد پرونده محمدرضا خاوری گفت: این پرونده در آینده ای نزدیک رسیدگی می شود البته این که گفته شده خاوری وکیل نداشته باید بگویم که این متهم حتی زمانی هم که پرونده اش در اهواز بود وکیل داشت و هم اکنون وکیل متهم پیگیر پرونده است که تا قبل از عید این پرونده امکان دارد به صورت غیابی پس از صدور کیفرخواست رسیدگی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد منشور حقوق شهروندی که توسط دولت منتشر شده است گفت: قانون هر چه باشد ما موظف هستیم اجرا کنیم و رئیس جمهور شخصا مسئول حقوق شهروندی است. البته ناگفته نماند که علاوه بر قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی هم داریم که اگر در مجلس تصویب شود و شورای نگهبان آن را تایید کند قطعا اجرای آن لازم است.

منابع خبر
خاوری تا پایان سال محاکمه می شود جهان نیوز - ۱۶ آذر ۱۳۹۲
خاوری تا پایان سال محاکمه می شود عصر ایران - ۱۶ آذر ۱۳۹۲