خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شد

خبر آنلاین - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

سیاست  - مردمسالاری نوشت: خبرگزاری انگلیسی-کانادایی رویترز در ایران فیلتر شد. رویترز یک شرکت خبری بریتانیایی بود. این شرکت در سال ۱۸۵۱ زمانی که پاول یولیوس رویتر شروع به ارسال خبرهای بازار سهام بین لندن و پاریس کرد بنیان نهاده شد. رویترز در ۱۷ آوریل ۲۰۰۸ با شرکت کانادایی تامسون کورپوریشن ادغام شد و شرکت تامسون رویترز بنیان نهاده شد. /۲۸۱۱۹.

منابع خبر
خبرگزاری رویترز در ایران فیلتر شد خبر آنلاین - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
خبرگزاری رویترز فیلتر شد عصر ایران - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
خبرگزاری رویترز فیلتر شد شفاف - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹
خبرگزاری رویترز فیلتر شد... پیک ایران - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹