خروج چند شرکت و سازمان از فهرست اصل ۴۴

تابناک - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

بر اساس مصوبه اخیر هیأت وزیران، پنج شرکت و سازمان دولتی از فهرست تعیین نوع فعالیت اقتصادی که در آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به آن پرداخته شده بود، خارج شدند

منابع خبر
خروج ۵ شرکت و سازمان از فهرست اصل ۴۴ جهان نیوز - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳
پنج شرکت و سازمان دولتی از فهرست اجرایی اصل ۴۴ خارج شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ بهمن ۱۳۹۳