خرید بلیت مترو امکان جدید سامانه «تهران من»

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

شهروندان تهرانی از این پس برای خرید بلیت تک سفره مترو می‌توانند از طریق سامانه تهران من به آدرس my.tehran.ir اقدام کنند

منابع خبر
خرید بلیت مترو امکان جدید سامانه «تهران من» خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸