خرید و فروش رأی در رباط کریم شایعه است

فردا - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرگزاری ایسنا: این انتخابات در ۵۵ حوزه از ۲۱ استان باقی مانده برگزار می‌شود. در این انتخابات ۱۷ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند. هر فرد می‌تواند در استانی که دور قبل رای داده است رای خود را به صندوق بیاندازد

منابع خبر
خرید و فروش رأی در رباط کریم شایعه است جهان نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تکذیب خرید و فروش رأی در رباط کریم تابناک - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
تکذیب خرید و فروش رأی در رباط کریم فرارو - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵