خلاصه بازی یوونتوس و کالیاری در ۱۲ آبان ۹۷ +فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ آبان ۱۳۹۷
منابع خبر
خلاصه بازی یوونتوس و کالیاری در ۱۲ آبان ۹۷ +فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۲ آبان ۱۳۹۷