خودسوزی جوان اسیدپاش در محاصره پلیس

فرارو - ۱۵ مهر ۱۳۹۴
منابع خبر
خودسوزی مرد اسیدپاش در محاصره پلیس عصر ایران - ۱۵ مهر ۱۳۹۴
خودسوزی جوان اسیدپاش در محاصره پلیس باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۴