خودکفایی ۸۰ درصدی در تولید قطعات خودرو/ ضرورت تسهیل انتقال ارز و اصلاح قیمت در صنعت قطعه

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
منابع خبر